เขียน PHP คุยกับ Cloud storage backblaze.com

คือมีบทความใน Website ตัวนึงที่เขียนบทความลงมา 3-4 ปีแล้วรูปเก่าๆค่อนข้างเยอะไม่อยากลบทิ้งแต่เก็บไว้ก็หนักเครื่องเลยเจอคิดจะใช้ Cloud storage มาแก้ปัญหาแทน